Sò đỏ nhập khẩu từ Nhật – món ăn quý tộc giá chấp nhận được đã đến VN

4200

Giá bán : 475.000 đ/ 0.5kg