Sò đỏ khô – món ăn bổ dưỡng của người Nhật bán tại Sài gòn

215

Giá bán : 175.000 đ/ kg