Ruốc cua biển có giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp cho trẻ nhỏ

Liên hệ

Cua biển tốt cho não bộ, cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ, khi được chế biển thành món ruốc cua biển, giá trị dinh dưỡng của nó càng được tăng cao.