#New sale quý 2/2024 Khô cá thòi lòi bán các quận SG – Nhìn không mê nhưng ăn thì khỏi chê!

Sản phẩm: Khô cá thòi lòi Giá bán : 450.000 đ/kg Quy cách: khô cá đóng gói hút chân không Cá thòi lòi ( Ca thoi loi) – Caá thòi lòi – Cá leo cây – Khô cá thòi lòi các quận HCM Hình ảnh con cá thòi lòi Có thể nói khô cá thòi … Đọc tiếp #New sale quý 2/2024 Khô cá thòi lòi bán các quận SG – Nhìn không mê nhưng ăn thì khỏi chê!